Vår omsorgspersonal finns på plats dygnet runt

Alla våra boende har en egen kontaktperson och ansvarig sjuksköterska. Omsorgen och vården är individuell och utgår från en genomförandeplan som vi utformar tillsammans.

Omsorgspersonal
Vår omsorgspersonal är på plats dygnet runt och består i huvudsak av utbildade undersköterskor. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och flera av dem har grundläggande utbildning i demensvård. Vi har också omsorgspersonal med specialistutbildningar i demens och taktil massage. Många kan tala på de boendes olika modersmål.

Sjuksköterskor
Våra sjuksköterskor finns på plats måndag till fredag, 8.00-16.00. Övrig tid har vi tillgång till jourhavande sjuksköterskor som vi kontaktar vid behov.

Fysioterapeut och arbetsterapeut
Ett par dagar i veckan finns en fysioterapeut och en arbetsterapeut på plats i huset. De ger individuellt stöd till våra
boende och ansvarar för rehabilitering, förflyttning och hjälpmedel.

Läkare
Vår läkare kommer en gång i veckan. För att få ta del av läkarvården behöver våra boende lista sig på samma vårdcentral som vi är knutna till. Detta kan våra sjuksköterskor
hjälpa till med.

Samtalsstöd
Vi har också tillgång till en kurator som är hos oss ett par dagar i veckan. Kuratorn kommer från Judiska Församlingen i
Göteborg och hjälper till i kontakter med myndigheter, håller i
aktiviteter och erbjuder enskilda samtal. Församlingen håller
också gudstjänster hos oss. Vi kan även ge stöd till närstående genom enskilda samtal.

Hårvård och fotvård
Längst ner i huset kan våra boende bli fina i håret och om fötterna. Omsorgspersonalen hjälper till att boka tid.

Intresserad av att veta mer?