Vår historia började med två donatorer

Vårt äldreboende är uppkallat efter donatorerna Felix Neubergh och Edith Bamberger. De ville bidra till ett boende i Göteborg där äldre personer med judisk anknytning skulle kunna bo och känna trygghet. När huset invigdes 1995 blev deras vision vår verklighet.

Felix Neubergh
Felix föddes 1896 i Göteborg. Efter första världskriget lämnade
han Sverige och gjorde karriär inom bankvärlden i London. Han
blev kvar i England och skänkte tillsammans med hustrun
Bertha bort stora delar av sin förmögenhet. Donationerna gick till välgörande ändamål i Göteborg som vårt äldreboende. Felix blev nästan 100 år och avled i december 1995.

Edith Bamberger
Edith föddes i Wien 1905 och utbildade sig till modist. 1937 anställdes hon av en hattillverkare i Stockholm och öppnade sedan en egen butik på Östermalm. 1946 gifte hon sig med Julius som hade flytt från Tyskland. Julius drev en mängd olika agenturer och när han dog 1989 ärvde Edith en välplacerad aktieportfölj. Av den skänkte hon en ansenlig summa för att
förverkliga idén om ett judiskt äldreboende i Göteborg. 93 år
gammal flyttade hon själv in till oss. Edith dog 2000.

Intresserad av att veta mer?