Vår e-post

Telefonlista

Administrationen

Verksamhetschef: 0760933663
Bitr. Verksamhetschef: 0704562982
Ekonomi: 0701971932
Kurator: 0762647028

Våningsplan

Övre plan

GC Övre Plan: 0720741819
Övre Plan 1: 0720741813
NATT Övre Plan 6: 0720741818

Entréplan

GC Entré: 0720741821
Entré 1: 0720741807
NATT Entré 6: 0720741812

Suterrängplan

GC Suterräng: 0720741824
Suterräng 1: 0720741801
NATT Suterräng 6: 0720741806

Övriga funktioner

HSL

Rehab: 0701993120
SSK Emma Övre Plan: 0701971933
SSK Gemma Entre: 0722122289
SSK Indira SUT: 0701971930

Vaktmästare

Fastighet Lena: 0701976712
Fastighet Rickard: 0722621747

Kök

Köket: 0701971931

Vår post och besöksadress

Neuberghska Bambergerska äldreboendet
Doktor Allards Gata 4
413 23 Göteborg