Kvalificerad vård och omsorg 

Vi ger kvalificerad vård och omsorg som är individuellt anpassad till våra boendes önskemål och behov. Hos oss ska alla känna trygghet och att de har möjlighet att påverka sin vardag.

Vård och omsorg

Vår verksamhet är uppdelad i somatisk omvårdnad och demensvård. Vi ger våra äldre kvalificerad vård som alltid är individuellt anpassad.

Våra boendeformer

Att de som bor oss ska känna trygghet och kunna påverka sin vardag är grunden i allt vi gör. I vårt vackra hus finns 50 rymliga och ljusa lägenheter.

Judisk profil

Verksamheten drivs utan vinstsyfte och har en judisk profil. Vi firar alla judiska högtider och maten lagas i vårt eget kosherkök.

Centralt äldreboende i trivsam miljö

Resultat från Socialstyrelsens undersökning:

 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin äldreomsorg. Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.