Neuberghska Bambergerska Äldreboendet

 

Neuberghska Bambergerska Äldreboendet  ligger centralt uppe på lugna och trivsamma Guldheden med utsikt över Göteborg. Det är öppet för alla, men är främst avsett för personer med anknytning till Judiska Församlingen.

 

Neuberghska Bambergerska Äldreboendet drivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse.


Det är ett äldreboende med lägenheter och trygghetsboende. I samma byggnad finns även skola, förskola och en stor samlingslokal för idrotts- och kulturverksamhet.


Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet Kontakta Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet