Neuberghska Ålderdomshemmet - Bambergerska Vårdhemmet

Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet bedrivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse.
Byggnaden, som främst är avsedd för ålderdomshem med lägenheter, inrymmer också trygghetsboende, lokaler för skola, förskola och en stor samlingslokal för idrotts- och kulturverksamheter.

Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet Kontakta Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet