Neuberghska Bambergerska Äldreboendet


Neuberghska Bambergerska Äldreboendet ligger centralt uppe på lugna och trivsamma Guldheden med utsikt över Göteborg.

Det är öppet för alla, men är främst avsett för personer med anknytning till Judiska Församlingen.

 

Neuberghska Bambergerska Äldreboendet drivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse.

 

Neuberghska Bambergerska Äldreboendet är ett äldreboende med 50 lägenheter, 35 lgh med somatisk inriktning och 15 lgh för personer med demenssjukdom. I samma byggnad finns även 6 seniorlägenheter, skola, förskola och en stor samlingslokal för idrotts- och kulturverksamhet.


Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet Kontakta Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet

Kontakta Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet Kontakta Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Vårdhemmet